سنقر شهر بي پناه
صفدر رحمت آبادیاز مدیران کرمانشاهی بعنوان معاون حقوقی و پارلمانی وزارت صنایع و معادن منصوب شد. وی که اصالتا کنگاوری است برادر مظفر رحمت آبادی مدیرکل غله استان کرمانشاه می باشد.
+ نوشته شده در  ساعت   توسط سندا  |